Obrazy - vítr

........................................................
Zpátky do pokoje
Počátek - záznamy větru v krajině.

Počátek - záznamy větru v krajině.
Volné obrazy na téma „Vítr“. Množství pozorování a hledání cest k zobrazení neviditelného – pastely, kresby, akvarely.

Vítr. Co vlastně vidíme? Skoro nic… I když – tu a tam šumění stromů, těžké mraky v pohybu, zčeřená hladina jezera, stromy celé bílé, protože jim vítr obrátil listy naruby. Vlny v trávě. Takhle jsem začala s pozorováním – kreslila jsem vítr v krajině. A jak jsem dlouho pozorovala různé drobné poryvy a vlnění, postupně jsem si poskládala matnou představu o fantasticky složitém pohybu vzdušné hmoty, kdy se každá část pohybuje jiným směrem i rychlostí v dramaticky divadelně proměněné krajině. Studovala jsem mnohé o meteorologii, turbulencích, experimentech ve vzdušných tunelech a hledala jsem způsob, jak zachytit ve dvou rozměrech složitý a fascinující třírozměrný pohyb vzduchu. Vznikaly různé grafy, vkládala jsem do prostoru objekty, které se natáčely s pohybem, kreslila jsem „červený vítr“ (vše, co se pohybovalo, bylo červené)... Nakonec jsem oba přístupy spojila a zobrazení větru jsem vrátila jako další vrstvu do tradičního obrázku krajiny.

Počátek - záznamy větru v krajině. Počátek - záznamy větru v krajině. Počátek - záznamy větru v krajině. Počátek - záznamy větru v krajině. Počátek - záznamy větru v krajině. Počátek - záznamy větru v krajině.


Červený vítr - co je v pohybu, je červené

"Červený vítr" - co je v pohybu, je červené.Červený vítr - co je v pohybu, je červené. Červený vítr - co je v pohybu, je červené. Červený vítr - co je v pohybu, je červené. Červený vítr - co je v pohybu, je červené. Červený vítr - co je v pohybu, je červené.


Vědecký výzkum, hledání zobrazení 3D pohybu.

"Vědecký" výzkum, hledání zobrazení 3D pohybu.Vědecký výzkum, hledání zobrazení 3D pohybu. Vědecký výzkum, hledání zobrazení 3D pohybu.


Znovu v prostoru - vítr jako další vrstva krajiny.

Znovu v prostoru - vítr jako další vrstva krajiny.Znovu v prostoru - vítr jako další vrstva krajiny. Znovu v prostoru - vítr jako další vrstva krajiny. Znovu v prostoru - vítr jako další vrstva krajiny. Znovu v prostoru - vítr jako další vrstva krajiny. Znovu v prostoru - vítr jako další vrstva krajiny. Znovu v prostoru - vítr jako další vrstva krajiny. Znovu v prostoru - vítr jako další vrstva krajiny. Znovu v prostoru - vítr jako další vrstva krajiny. Znovu v prostoru - vítr jako další vrstva krajiny. Znovu v prostoru - vítr jako další vrstva krajiny. Znovu v prostoru - vítr jako další vrstva krajiny. Znovu v prostoru - vítr jako další vrstva krajiny.


Zpátky do pokoje
Zvětšený obrázek